Katılım Şartları
  • Sempozyum, yurt içi ve dışından konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır. 

  • Sempozyuma doktora tez aşamasında çalışmalarına devam edenler danışmanlarıyla ortak hazırlayacakları bildirileri ile katılabileceklerdir.

  • Sempozyum dili Türkiye Türkçesi ve diğer Türk lehçeleridir.

  • Bildiri özetleri 250 kelimeyi aşmamak koşuluyla başvuru formu ile birlikte tdeegitimi@gmail.com adresine gönderilmelidir.

  • Bildiri özetleri Sempozyum konularına, bilimsel şartlara uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak Bilim Kurulu Üyeleri’nce değerlendirilecektir. Kabul edilen bildiri özetleri 17 Şubat tarihinde web sayfasında duyurulacaktır.

  • Bildiri özet ve metni, yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Yazım kurallarına uymayan özet ve bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

  • Oturumlarda bildiri sunumları için 15 dk. verilecektir.

  • Bildiri özeti ve bildiri tam metnini Sempozyum Düzenleme Kuruluna teslim eden katılımcı, bildiri özet ve bildiri tam metninin basımına izin vermiş sayılır.

  • Ulaşım ve konaklamayla ilgili bilgiler daha sonra ilan edilecektir.