Duyurular
02 Aralık 2016 11:46

 

Değerli Bilim İnsanları,

Prof. Dr. M. Fuad Köprülü Anısına II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesinin ev sahipliğinde 17-18 Nisan 2017 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecektir.

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, üzerinde henüz yeterince kuramsal bilginin üretilmediği bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Sempozyumun amacı; genelde dil ve edebiyat, özelde Türk dili ve edebiyatının, eğitim alanında etkin biçimde kullanılmasının sağlanmasıdır. Türk dünyasında dil ve edebiyat eğitiminin günümüzdeki durumunun tespit ve eleştirisiyle bu alandaki eğitim politika ve stratejilerinin geliştirilmesinde izlenecek yol arayışları, sunulan bildirilerle tespit edilecek, bu alanın eğitiminde yeni eğilimlerin uygulanabilirliği tartışılarak evrensel kalkınmaya katkıları incelenecektir. Sempozyumda alanın eğitimiyle ilgili yapılan çalışmalar tartışılacak, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni yetiştirme politikaları ve öğretmen nitelikleri üzerinde de durulacaktır.

Siz değerli bilim insanlarını, Türk dili ve edebiyatı eğitimi alanındaki problem ve çözüm yollarının tartışılacağı Prof. Dr. M. Fuad Köprülü Anısına II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumuna katılmaya davet ediyoruz.

Ankara'da buluşmak üzere…

web adresi: http://tdeegitimi.gazi.edu.tr
e-posta: tdeegitimi@gmail.com

Prof. Dr. İsmet ÇETİN
Düzenleme Kurulu Başkanı