Duyurular
02 Aralık 2016 11:43

1.      Bildiri özet ve metni Türk Dili Kurumu tarafından yayınlanan Yazım Kılavuzu’ndaki esaslar dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

2.      Çalışmada, başlık büyük harfle koyu olarak ortalı yazılmalı, hemen altında sağa dayalı olarak yazarın adı-soyadı yer almalıdır. Sayfa altına verilecek numarasız açıklama dipnotunda sırası ile akademik unvan, kurum ve e-posta adresi bulunmalıdır.

2.      Başlık ve yazar adından sonra 250 kelimelik 10 punto Türkçe özet yer almalıdır. Bildiri metni Times New Roman 12 punto olmalıdır.

4.      Çalışma M. Word programında ve A4 kâğıt boyutuna göre bloklanarak yazılmalı,  alt, üst ve  sağdan 3, soldan 4  cm boşluk bırakılmalıdır. Sayfa numaraları metinden 1 cm aşağıda verilmelidir.

5.      Paragraflarda satır aralığı bırakılmamalı, girinti: 1 cm, aralık: önce 6 nk- sonra 6 nk ve satır aralığı: tek satır olmalıdır.

6.      Referanslar metinde parantez içinde yazar soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası sıralı biçimde (Köprülü 2004: 50) gösterilmelidir. Kaynakçada tam künyesi, yazar soyadı, adı, basım yılı, kitap adı, yayın yeri (KÖPRÜLÜ, Fuad (2004), Saz Şairleri, Ankara, Akçağ Yayınevi.) şeklinde olmalıdır.

7.      Bildiri metinleri 12 sayfayı geçmemelidir.